Kaikilla projekteilla on takuu

Projektipörssi pidättää oikeuden olla vastaanottamatta projekteja, joita 1. ei voida määritellä tarkkuudella jolla projektin onnistuminen on täysin varmaa ja 2. joille Projektipörssi ei varmuudella löydä osaajaa kohtuullisessa ajassa.

Kaikille projektipörssiin avatuille projekteille myönnetään 100% takuu, jossa tilaaja maksaa projektin vasta kun hän on vastaanottanut yksiselitteisesti määrittelyä vastaavan ja täysin valmiin lopputuloksen. Projektipörssin osaajat ovat sitouneita takuumalliin eikä Projektipörssi laskuta välityspalkkiota kuin onnistuneista projekteista.

Määrittelyn hyväksyntä on projektin onnistumisen kannalta tärkeää. Asiakas on velvollinen paneutumaan huolella määrittelyyn.

Asiakas, joka on määritellyt projektin Projektipörssin kanssa yhteistyössä ja jättänyt projektin toimituksen kesken, ei saa käyttää yhteistyön kuluessa syntynyttä määrittelyaineistoa hyväkseen ilman lupaa.

Lisätietoja: info@projektiporssi.com.